O Spedose | Spedos

Naši zástupcovia v regióne:


041 707 71 11

 

Naše posledné videá

Historické medzníky

2017

01.06.2017

V júni sme spustili nové webové stránky pre projektantov, architektov a stavbárov ako silnejší podporu pri ich práci ... www.SPEDOSDATA.cz

2016

17.07.2016

Slávime štvrť storočia! Na trhu v oblasti dverové a vrátové techniky sme už 25 rokov.

2016

2012

01.01.2012

Preberáme výrobný program firmy INCO Brno, a.s., ktorá je tradičný výrobca požiarnych vrátových uzáverov a začleňujeme je medzi výrobkové skupiny SPEDOS..

2010

01.01.2010

Získavame certifikáciu Kvalitná firma v oblasti stavebníctva a zahajujeme výrobu roletových požiarnych uzáverov Firotex.

2003

01.01.2003

Pokračujeme v budovaní obchodnej a servisnej siete na Slovensku.

1999

01.01.1999

Stále rozširujeme obchodnú aj servisnú sieť v Českej republike a zriaďujeme "zelenú" servisnú linku.

1995

01.01.1995

Štartujeme vývoj vlastných automatických dverí. Zároveň zakladáme dcérinu spoločnosť SPEDOS SLOVENSKO s.r.o.

2017

01.01.2017

Obchodná skupina SPEDOS sa od 1.1. 2017 rozrástla o dve nové spoločnosti: SPEDOS Servis s.r.o. a SPEDOS Holding a.s.

2015

01.01.2015

Naša dcérina spoločnosť SPEDOS-Slovensko, spol. s r.o. oslavuje 20 rokov.

2011

17.07.2011

Máme 20 rokov! 

2011

2007

01.01.2007

Zakladáme obchodnú skupinu SPEDOS, ktorú tvorí SPEDOS s.r.o., SPEDOS Vrata a.s., SPEDOS ADS a.s. a SPEDOS Slovensko, s.r.o.

2001

01.01.2001

Dokončujeme certifikáciu podľa ISO 9001: 2000 a zriaďujeme servisnú linku na Slovensku.

1998

01.01.1998

Zahajujeme vlastnú výrobu vrát a mostíkov pre priemyselné odvetvie.

17.7.1991

17.07.1991

Vznik spoločnosti SPEDOS

Zameriavame sa na špeciálne dodávky stavieb. Orientujeme sa predovšetkým na diaľkovo ovládané garážové vráta a automatické dvere.

Rokov na trhu
cez 150 000 realizácií

Jedno partnerstvo
od konzultácie po servis

Non-stop servis
s garanciou dojazdu

Najväčšia servisná sieť
v ČR a SR - viac než 50 pobočiek

Copyright © 1991-2021 SPEDOS