041 707 71 11

 

Naposledy pridané referencie

hl. obrazek reference

Viac ako 80 výrobkov SPEDOS na jednom mieste

Spoločnosť VALTEC spol. s r.o. je firma, ktorá sa zaoberá najmä predajom a servisom zváracej techniky, predajom technických plynov, nákladnou dopravou a stavebnou činnosťou. V roku 2020 postavila vo svojom areáli pri Zvolene logistické centrum s novou priemyselnou halou, v ktorej poskytla prenájom 6 obchodným partnerom.

Pre túto stavbu SPEDOS dodal a nainštaloval sekčné priemyselné vráta VM - 42 ks v žiarivej žltej farbe, 19 ks vrátových tesnení, 19 ks vyrovnávacích mostíkov so sklopnou lištou a 2 ks požiarnych roletových uzáverov. Zákazka počtom inštalovaných výrobkov patrila k najväčším v uvedenom roku.

hl. obrazek reference

Pri Dunajskej Strede zatial' vyše 40 nakládacích miest SPEDOS

Na juh Slovenska zamierila investícia za približne 35 miliónov EUR. V katastri obce Kostolné Kračany pri Dunajskej Strede pribudnú 3 logisticko-výrobné haly. Doplnia tak rozsiahlu priemyselnú zónu.

V tomto roku bola dokončená najväčšia z nich, hala o rozlohe takmer 60.000 m2. SPEDOS dodal 49 nakladacích kompletov, protipožiarne rolety a nakladacie komory.

Druhá hala so 46 nakladacími kompletmi o rozlohe 33.000 m2 vznikne na budúci rok.

 

hl. obrazek reference

Variabilné nájazdy do priemyselných hál

Nakladacie miesta a ich konštrukcia sú z hľadiska plynulosti prekládky a úspor tepelnej energie zásadné pre efektívnu a bezpečnú logistiku.
 
Či už sú nakladacie miesta začlenené priamo do fasády, alebo vysunuté do ložných komôr, vždy obsahujú nenahraditeľné súčasti: priemyselné vráta, vrátové tesnenia a vyrovnávacie mostíky.
 
Ako príslušenstvo sa využívajú najmä gumové nárazníky a podľa veľkosti a vyťaženosti skladu, logistického centra aj ďalšie prvky: nájazdové vedenia, mechanické kliny k rampám, dopravné semafory atď.
 

hl. obrazek reference

Nakladacie miesta a protipožiarne uzávery pre ČSAD Logistik Ostrava ​

Pozrite sa do nového logistického centra ČSAD Logistik Ostrava, ktoré sme vybavili 11 kompletnými nakladacími miestami so šikmým státím aj požiarnymi uzávermi vo vnútri haly.

reference na protipožární posuvné vrata pro logistické centrum

Protipožiarne vráta v logistickom centre

Pre ochranu pred požiarom bolo v rámci logistického centra inštalovaných niekoľko protipožiarnych posuvných vrát. Podľa priestorových možností boli vráta dodané vo variante jednokrídlové, dvojkrídlové, teleskopické. Väčšina protipožiarnych posunov bolo vybavených priechodnými dverami. Aby nedochádzalo k mechanickému poškodeniu požiarnych uzáverov boli pred aj za vrátami inštalované ochranné oceľové stĺpiky.

reference na kombinaci protipožárních a rychloběžných vrat

Kombinácia protipožiarnych a rýchlobežných vrát

Ako požiarno bezpečnostný uzáver v tomto prípade slúžia protipožiarne posuvné vráta, ktoré sú trvalo otvorené. Zatvárajú sa len v prípade signálu z EPS, kedy sa samovoľne uzavrú. Pre tento vysoko frekventovaný uzáver slúžia na uzavretie otvoru vysokorýchlostné hliníkové vráta s bezdotykovým navíjaním vrátového krídla.

hl. obrazek reference

Nakladacie komory s atypickým riešením

Inštaláciou predsadených komôr došlo k výraznej úspore ložnej plochy vnútri hál. Vďaka nafukovaciemu tesneniu je zaistená minimalizácia tepelných strát. Vzhľadom na nemožnosť inštalácie sekčných vrát zvnútra haly, boli zateplené sekčné vráta inštalované priamo vo vnútri nakladacej komory.

reference na nakládací predsazené komory

Efektívne využitie miesta s nakladacími komorami

V prípade nemožnosti stavebných úprav vnútri haly a potreby ďalšej nakladacej rampy sa ponúka riešenie tzv. predsadenej komory. Táto prekladacia komora je dodávaná kompletne, vrátane podesty, vyrovnávacieho mostíka, vrátového tesnenia, zatepleného pur panelu, vrátane okapničiek. V prípade požiadavky aj ochranných stĺpikov.

reference na nafukovací těsnění v expedici

Nafukovacie tesnenie v expedícii

Nafukovacie tesnenie SPEDOS v rámci nakladacieho miesta považujeme za najúčinnejšie riešenie pre minimalizáciu tepelných strát počas nakládky / prekládky. Používa sa hlavne v chladiarenských prevádzkach, kde je veľký teplotný rozdiel.

reference na atypické nakládací komory

Nakladacie komory s atypickým riešením

Inštaláciou predsadených komôr došlo k výraznej úspore ložnej plochy vnútri hál. Vďaka nafukovaciemu tesneniu je zaistená minimalizácia tepelných strát. Vzhľadom na nemožnosť inštalácie sekčných vrát zvnútra haly, boli zateplené sekčné vráta inštalované priamo vo vnútri nakladacej komory.

Ukážky z našich realizácií

Vodolecebny_ustav

SPEDOS dvere v nemocnici Roudnice nad Labem

ACOND Milevsko budova - SPEDOS

hl. obrazek reference

automaticke-dvere-SPEDOS

Rokov na trhu
cez 150 000 realizácií

Jedno partnerstvo
od konzultácie po servis

Non-stop servis
s garanciou dojazdu

Najväčšia servisná sieť
v ČR a SR - viac než 50 pobočiek

Copyright © 1991-2024 SPEDOS